V souvislosti s platností evropského Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) mi dovolte Vás informovat o ochraně a zapracování Vašich osobních údajů.

Toto obecné Nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzických osob). V českém právním prostředí toto obecné Nařízení nahrazuje od 25. května 2018 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který dříve stanovoval povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Jmenuji se Jiří Kysela, podnikám na základě IČ 71915192, sídlo mám na adrese Krásova 1834/2, 13000 Praha 3, a provozuji webovou stránku CARS4FUN modely aut na adrese www.cars4fun.cz a webovou stránku Laudoracing-Model CZ na adrese www.laudoracing-model.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem mého webu, svěřujete mi v různém rozsahu své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 607865513 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde: http://www.cars4fun.cz/cs/contact-us

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyjadřované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, to znamená, že zpracovávám osobní údaje jen na základě platného právního důvodu nebo na základě uděleného souhlasu.

Soubory cookies

Tyto webové stránky Laudoracing-Model na adrese www.laudoracing-model.cz neukládají do Vašeho počítače žádné soubory cookies.

Předávání dat mimo EU

Data zpracovávám a budu zpracovávat výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajištují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnuti Evropské komise.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že všichni, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně mimo těch subjektů, kteří jsou nezbytně nutní k plnění smlouvy (doručení objednávky s modely aut).

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazuji předchozí dokumenty k ochraně osobních údajů. Jejich úplné znění naleznete na této adrese: http://www.cars4fun.cz/cs/content/10-gdpr